Đàn ông không lớn chỉ có “đồ chơi” của họ lớn hơn mà thôi!

Đừng quên sử dụng Strobai để chăm sóc “đồ chơi” của bạn nhé! 😉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *